منو

نقاشی های کودکان درمان شده در مطب دکتر محاورینقاشی های کودکان درمان شده در مطب دکتر محاوری

مقالات دکتر محاوری در وبسایت سیمرغمقالات دکتر محاوری در وبسایت سیمرغ

اخبار و تازه های دندانپزشکی کودکان و ارتودنسیاخبار و تازه های دندانپزشکی کودکان و ارتودنسی

null

لزوم پیشگیری

درمان زودهنگام مشکلات دندانی کودکان برای تکامل صحیح دندانهای دایمی و پیشگیری از ناهنجاری دندانی ضروری است. برای مطالعه بیشتر کلیک کنید »

null

بیهوشی در دندانپزشکی

برای كودكان با عدم همكارِی و ترس زياد ،استفاده از بیهوشی عمومی در بيمارستان،تضمين كننده درماني مطلوب است. برای مطالعه بیشتر کلیک کنید »

null

آرامبخشی در دندانپزشکی

عدم همکاری کودک باعث کاهش کیفیت واستاندارد درمان شده،دراین حالت استفاده از روشهای آرامبخشی ضروری است. برای مطالعه بیشتر کلیک کنید »

null

جستجوی دندانپزشک

دسترسی آسان به آدرس و تلفن متخصصین دندانپزشکی کودکان ، ارتودنسی و مراکز رادیولوژی فک و صورت در تهران. برای مطالعه بیشتر کلیک کنید »

null

برنامه هفتگی کلینیک

مشاهده برنامه کلینیک تخصصی دکتر محاوری و ساعات حضور جهت برنامه ریزی و تعیین وقت مناسب توسط مراجعین. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید »

null

معرفی کتاب

درمان صدمات وارده به دندانهای شيری و دائمی با هدف دسترسی آسان و فوری به درمانهای اورژانس تدوین توسط دکترمحاوری و .... برای مطالعه بیشتر کلیک کنید »

null

صدمات و اورژانس ها

صدمه ای که در پی آن شکستگی یک دندان قدامی دائمی وجود داشته باشد تجربه بسیار تلخی برای کودک و والدین است. برای مطالعه بیشتر کلیک کنید »

null

دایرة المعارف

اطلاعات عمومی درباره دندانپزشکی ، درمانها و بیماری های دهان و دندان ، اصطلاحات دندانپزشکی و راهنمایی ها. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید »

null

مزایای ارتودنسی زودهنگام

درمان زود هنگام ارتودنسی باعث اصلاح روند تکاملی فک و صورت و پیشگیری از درمانهای پیچیده درآینده می شود. برای مطالعه بیشتر کلیک کنید »