منو

ناهنجاری‌های رایج قابل درمان با ارتودنسی


 
✴✴✴

وقتی که دندان ها  و فکین کاملا روی هم قرار نگیرند ممکن است درمان ارتودنسی برای ردیف نمودن دندان ها  و ایجاد عملکرد صحیح ضروری باشد.این مشکلات ناهنجا ری های دندانی فکی نامیده می شوند که می تواند باعث مشکلات زیبایی،گفتاری،روحی و روانی،سائیدگی زودرس مینا،افزایش شانس ضربه به دندان  و دردهای مفصل گیجگاهی فکی گردند.

 


کجی و بی نظمی دندان ها

فضای اضافی

جلو بودن دندان های فک بالا

جلو یا عقب بودن فک

به هم نرسیدن دندان ها

هم پوشانی زیاد

مشکلات عرضی

عدم تقارن دندانها

 

 

کجی و بی نظمی دندان ها :

ناهنجاری های رایج قابل درمان در ارتودنسی دکتر محاوری


در صورتی که فضای کافی برای تمام دندانها وجود نداشته باشد این حالت رخ می دهد.درمان این مشکل با گسترش قوس دندانی  یا فکی و یا کشیدن دندان دائمی  صورت می گیرد.در این حالت علاوه بر مشکلات زیبایی خطر ایجاد پوسیدگی و ناراحتی لثه به دلیل عدم امکان رعایت بهداشت مناسب بیشتر می شود.

بازگشت

 

فضای اضافی:

ناهنجاری های رایج قابل درمان در ارتودنسی دکتر محاوری

این حالت در موارد؛ غایب بودن یک یا چند دندان دائمی ،موقعیت نا مناسب دندانها ،بزرگی زبان، فرنوم بین دندانی ،عدم تناسب اندازه دندان ها  و فکین(یعنی کوچک بودن دندان ها و یا بزرگ بودن فک ها  و یا ترکیبی از هر دو)رخ می دهد .

بازگشت

 

جلو بودن دندان های فک بالا :

ناهنجاری های رایج قابل درمان در ارتودنسی دکتر محاوری


در صورتی که دندانهای فک بالا جلو باشند،علاوه بر مشکل زیبایی،کارکرد دندانها نیز مختل می شود.همچنین خطر صدمه زدن به آنها افزایش می یابد.این حالت با زیاد جلو بودن دندان های فک بالا یا زیاد عقب بودن دندانهای فک پایین آشکار می شود.

بازگشت


جلو یا عقب بودن فک :

در این حالت فک پایین جلوتر یا عقب تر از فک بالا می باشد.به عبارتی دندانهای فک پایین جلوی دندان های فک بالا و یا بسیار عقب تر قرار می گیرد.

ناهنجاری های رایج قابل درمان در ارتودنسی دکتر محاوری

بازگشت

به هم نرسیدن دندان ها :

ناهنجاری های رایج قابل درمان در ارتودنسی دکتر محاوری

اگر دندان ها به اندازه کافی به هم نزدیک نباشند،جویدن بعضی از غذا ها دچار مشکل شده و ادای بعضی از حروف سخت می شود.عامل بعضی از این مشکلات عادات دهانی مانند انگشت مکیدن و یا قرار گیری زبان در بین دندان ها می باشد.

بازگشت


هم پوشانی زیاد:

ناهنجاری های رایج قابل درمان در ارتودنسی دکتر محاوری

در اثر این مشکل دندان های فک پایین به لثه و قسمت داخلی دندان های جلوی فک بالا صدمه می زنند.همچنین استخوان نگه دارنده دندان ها دچار تحلیل شده و دندان های بالا و پایین باعث سایش یکدیگر می شوند.این ناهنجاری با مشکلات ایجاد شده در مفصل گیجگاهی فکی ارتباط دارد .

بازگشت


مشکلات عرضی:

ناهنجاری های رایج قابل درمان در ارتودنسی دکتر محاوری

در این حالت دندان های فک بالا  در درون دندان های فک پایین قرار می گیرد.مشکلاتی مانند گاز گرفتن گونه،ناراحتی مفصلی و سایش دندانی با این ناهنجاری دیده می شود. به دلیل وجود رشد در کودکان و نوجوانان عدم اصلاح این ناهنجاری،می تواند باعث انحراف فک و عدم قرینگی صورت می گردد.

بازگشت


عدم تقارن دندانها:

ناهنجاری های رایج قابل درمان در ارتودنسی دکتر محاوری

این مساله به دلیل عدم انطباق خط وسط دندانی با خط وسط صورت رخ می دهد.این ناهنجاری باعث می شود هنگامی که بیمار لبخند می زند،دهان بیمار نامتقارن به نظر برسد.علاوه بر مشکلات زیبایی،مشکلات روابط دندانی نیز در این حالت ممکن است ایجاد گردد که بر کار آیی جویدن تاثیر می گذارد .

 مطالب مرتبط:

ناهنجاری های رایج در دندانپزشکی کودکان

بازگشت

هیچ نظری وجود ندارد