منو

تعیین وقت اینترنتی

تعیین وقت اینترنتی

دقت نمایید ساعت کار عصرها ۴ تا ٧ می باشد.وقت تعیین شده قطعی نمی باشد.منتظر تماس از طرف مطب باشید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>