منو

برگزاری هجدهمین کنگره دندانپزشکی کودکان

 

 

 

هجدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
از تاریخ ۱ تا ۴ مرداد ۹۸ توسط انجمن دندانپزکی کودکان ایران و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی در محل دانشکده دندانپزشکی تهران به ریاست دکتر علی رشیدیان برگزار می گردد
محور کنگره: دندانپزشکی کودکان مبتنی بر شواهد؛ مفاهیم نوین می باشد که سخنرانان مختلف از سراسر کشور به ارائه ی آخرین دستاوردها ی علمی و تجربیات کیلینیکی خود خواهند پرداخت
دبیر علمی ، دکتر سارا توسلی و دبیر اجرایی،دکتر پریسا عارف می باشند
همزمان با برگزاری کنگره نمایشگاه مواد و تجهیزات پزشکی در آن مکان برگزار می گردد.

 

هیچ نظری وجود ندارد