منو

مقالات و سخنرانی ها

 

  • کنترل رفتاری کودک – درمان تحت آرام بخشی خوراکی

 

کنترل رفتاری کودک- درمان تحت آرامبخشی خوراکی 
در کودکانی که به علت اضطراب شدید و ترس از دندانپزشکی امکان همکاری با دندانپزشک را ندارند درمان تحت آرامبخشی های خوراکی یکی از روشهای مطلوب است.
جهت آرامبخشی خوراکی از داروهای مختلفی نظیر هیدروکسی زین، و … استفاده می شود.
میدازولام یکی از بهترین داروهای مورد استفاده برای این منظور است ولی در کودکانی که رفتار تهاجمی شدید و یا اضطراب پیشرفته دارند هیچ اثری ندارد و نباید استفاده گردد.
مجموع دوز مورد استفاده به هیچ وجه نباید از۲۵ میلی گرم  تجاوز کند.
این درمان باید در محیطی آرام که کودک تحت تنش های اطراف قرار نگیرد انجام گردد.قبل از شروع درمان باید کودک ۳ ساعت برای آب و ۴ ساعت برای غذا NPO باشد.
اگر کودک خیلی زیاد  ناشتا باشد باعث تهوع زیاد می شود وپر بودن شکم هم می تواند باعث افزایش تهوع و همچنین کاهش جذب و پاسخ دهی دارو گردد. 
بر اساس بررسی های جدید میدازولام خوراکی در صورتی که درست استفاده گردد امن ترین دارو در دندانپزشکی کودکان تلقی می گردد.
در این بیماران باید علاوه برcase selection  مناسب ،رضایت نامه کتبی از والدین اخذ و مانیتورینگ دقیق در تمام طول درمان انجام گردد.
کلینیسین هم باید آموزش کامل درزمینه CPR را گذرانده باشد و در این زمینه متبحر باشد.
 
 
  • بد رفتاری با کودک و غفلت 
بد رفتاری با کودک و غفلت 
بد رفتاری با کودکان نمود زشتی از مشکلات سوء رفتار در خا نواده است.
در حال حاضر در کشور های پیشرفته قوانینی برای حمایت از کودکان وضع شده که دندانپزشکان را ملزم میکند موارد مشکوک را گزارش کنند و این قوانین به نحوی تدوین شده که دندانپزشکان را در برابر دعاوی قانونی که معمولا توسط والدین عصبانی و کینه توز صورت می گیرد حفظ میکند.
دندانپزشکانی که در گزارش موارد مشاهده شده  کوتاهی میکنند مجرم شناخته شده و مشمول جریمه  و زندان بمدت ۳۰ روز میشوند 
طبق قوانین امریکا دندانپزشک در قبال گزارش بد رفتاری وارد شده به کودک دارای مسئولیت مدنی است و به عبارت دیگر میتوان علیه دندانپزشکی که  با سکوت خود و عدم گزارش باعث ادامه آسیب به کودک میشود ، دادخواهی نمود.
بد رفتاری شامل : آسیب ایجاد شده در اثر سوختگی ،سیلی زدن،خفه کردن،پیچاندن ، نیشگون گرفتن و کشیدن اثبات می شود
 دندان های شکسته، سوختگی ها ،پارگی ها و کبودی میتواند دندانپزشک را هوشیار کند
 علائم شناسی بدرفتاری عبارتند از :آسیب هایی که در مراحل مختلف التیام بوده ، پارگی فرنوم لیبیال ؛صدمات مکرر، اسیب هایی که نمای کیلینیکی با تاریخچه ارائه شده توسط والدین هم خوانی ندارد. 
 
غفلت (تعریف آکادمی دندانپزکی کودکان آمریکا) : کوتاهی والدین و یا مراقبین از درخواست درمان پوسیدگی ها و عفونت های دهانی و یا درد دهانی و یا کوتاهی از پیگیری درمانی علیرغم آگاهی از موارد موجود.
 

 

 

 مطالب مرتبط:

سخنرانیها و مقالات برای عموم

 

 

هیچ نظری وجود ندارد