منو

معرفی کتاب

 

دانلود PDF کتابکتاب

آسیب هایی که در اثر صدمات وارده به دندان ها به وجود می آیند در زمره بالاترین اورژانس های دندانپزشکی می باشند.داشتن اطلاعات کامل از اختلالاتی که در اثر انواع آسیب های وارد شده به دندان ها به وجود می آید برای هر دندانپزشکی کاملا ضروری می باشد.با کاربرد روش های درمانی جامع نه تنها اختلالات کاهش می یابد بلکه با درمان صحیح ،در بسیاری از موارد حیات دندان ها و نسوج صدمه دیده اطراف آن حفظ شده و در نهایت ساختمان های مذکور برای همیشه سالم باقی می مانند.
اخیرا جناب آقای دکتر مجید برگ ریزان متخصص دندانپزشکی کودکان و عضو هیئت علمی گروه کودکان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی و آقای دکتر مصطفی محاوری متخصص دندانپزشکی کودکان وعضو هیئت علمی گروه کودکان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی،از اعضای محترم انجمن دندانپزشکی کودکان ایران اقدام به ترجمه Guide line  ارائه شده از طرف انجمن بین المللی تراماتولوژی دندان (IADT) تحت عنوان راهنمای فوری درمان صدمات وارده به دندان های شیری و دائمی نموده و به انجمن فوق الذکر ارسال نمودند که مورد تائید آن انجمن قرار گرفت.

 

دکتر مصطفی محاوری


با توجه به این که گردآوری حاضر کلیه موارد آسیب های ناشی از صدمات وارده به دندان ها را مورد توجه قرار داده و کلیه اقدامات لازم را در مورد تهیه رادیو گرافی ها و یا درمان های جانبی به طور مجزا و همراه با تصویر ارائه نموده است،به کلیه دندانپزشکان به طور اعم و دندانپزشکان کودکان بالاخص توصیه می گردد که یک نسخه از آن را همیشه در کیلینیک خود در دسترس داشته باشند و بدین وسیله با توجه به پروتکل مزبور و تجربیات شخصی،اقدامات صحیح را جهت حفظ ونگهداری دندان های آسیب دیده بیماران خود بنمایند.
از آنجا که درمان های جراحات وارد شده در اثر حوادث به دندان ها و بافت های مربوطه که در اغلب موارد کودکان معصوم آن را تجربه می کنند نیاز به درک،شناخت و انجام درمان فوری را می طلبد لزوم داشتن یک راهنما که به مراجعه به آن بتوان در موارد لزوم جدا از داشتن کتاب ها  و مطالب بسیار گسترده و مفصل با سرعت و دقت به موارد توصیه شده علمی در موارد تشخیص و درمان دست یافت احساس می گردد.از این رو با نگاهی به راهنمای ارائه شده توسط انجمن تراماتولوژی بین المللی(IADT) که در سال ۲۰۰۷ برای آخرین بار به روز رسانی شده است کتاب راهنمایی شامل تمام مواردی که هدف فوق الذکر را به نحو مطلوب در بر گیرد ارائه گردیده.
ترجمه فارسی Guideline مذکوربامجوزانجمن بین المللی تراماتولوژی دندان،توسط نویسندگان مجموعه حاضر انجام و در سایت رسمی انجمن به آدرس:www.iadt-dentaltrauma.org   قرار گرفته است .

 

مطالب مرتبط:

سخنرانی ها و مقالات برای عموم

بازگشت

هیچ نظری وجود ندارد