منو

پوسیدگی در کودکان

در مورد پوسيدگي دندان ابتدا بايد توجه داشت که اين موضوع مي تواند يک اخطار باشد، اخطار براي عدم رعايت بهداشت دهان. پوسیدگی دندان یک بیماری عفونی قابل انتقال است.میکروبها فعالیت خود را در سطح دندان آغاز میکنند و سپس در ساختمان آن پیشرفت میکنند.میکروبها با استفاده از مواد قندی، اسید تولید میکنند که به بافت سخت دندانها آسیب میرساند.پوسیدگی از دندانی به دندان دیگر سرایت میکند. در عين حال پوسيدگي خود محلي عفوني است که ميزان باکتري هاي پوسيدگي زا را در دهان افزايش مي دهد. پس لازم است با مشاهده ي اولين پوسيدگي، مراقبت بيشتري در مورد بهداشت دهان داشته باشيم تا دندان هاي ديگر دچار پوسيدگي نشوند.
درصد بالايي از پوسيدگيهاي دنداني کودکان ناشي از شير دادن به کودک، هنگام شب است. بيشتر مادران در طول شب به دفعات مکرر و يا با هر بار بيدار شدن کودک به او شير مي دهند غافل از اين که همين شير شبانه بيشترين تاثير را در پوسيدگي دندانها دارد.براي پيشگيري از پوسيدگي دندانهاي کودک بعد از يکسالگي بايد شير شب بصورت کنترل شده و نه به دلخواه کودک باشد.
يکي از عادتهاي غلط در برخي مادران اين است که قاشق و يا پستانک کودک را قبل از اين که در دهان کودک بگذارند به منظور تميز کردن، اول آن را داخل دهان خود مي گذارند.
 همزمان با رويش دندانها، ميکروبهاي پوسيدگي زا وارد دهان شده و شروع به فعاليت ميکنند که اين عادت غلط برخي مادران باعث ميشود اين ميکروبهاي پوسيدگي زا زودتر وارد دهان کودک شوند و به همان نسبت پوسيدگيهاي دندان را در کودک افزايش مي دهند.
اگر دندان شيري پوسيده منجر به آبسه شود، مي تواند باعث آسيب به دندان دائمي اي شود که زير آن وجود دارد، پس در اين گونه موارد، بايد حتماً به دندانپزشک مراجعه کرد؛ البته براي رفع نگراني در مورد هزينه هاي بالاي دندانپزشکي، بايد اين نکته را متذکر شد که اگر پوسيدگي دندان شيري بسيار جزئي باشد يا کمتر از ۶ ماه ديگر به افتادن دندان مانده، مي توان با شرط رعايت دقيقتر بهداشت دهان، از پر کردن دندان صرف نظر کرد؛ البته تشخيص اين دو مورد فقط از عهده دندانپزشک برخواهد آمد، چرا که گاهي اوقات، ظاهر دندان پوسيدگي کوچکي دارد، اما پوسيدگي از زير به قسمت هاي داخلي تر نفوذ کرده است. در اين موارد، ممکن است مادر بر مبناي ظاهر دندان اين طور نتيجهگيري کند که پوسيدگي جدي نيست، اما زماني متوجه اشتباه خود شود که به عصب برسد.

هیچ نظری وجود ندارد